Historie a současnost společnosti

Tradice od roku 1828

Historie naší stavební společnosti sahá hluboko do předminulého století (až do začátku devatenáctého století), kdy byl v roce 1828 založen podnik VÍTKOVICE. Pár let po založení Rudolfovy hutě vzniká pod názvem „Baubüro“ stavební provoz, jeden z nejstarších provozů VÍTKOVIC. Jeho úkolem bylo najímat nejlepší dodavatele na budování Rudolfovy hutě.

Stavěly se průmyslové haly, domky pro zaměstnance, montovaly se stroje. Přibývalo stavbařů, klempířů, sklenářů, truhlářů a ostatních profesí.

Po druhé světové válce měl stavební provoz téměř tisíc zaměstnanců. V průběhu dlouholeté historie se v souvislosti s rozvojem hutnictví a strojírenství na Ostravsku měnil název, počet pracovníků i předmět činnosti stavebního provozu.

Na vývěsním štítu stavebního provozu se během mnoha desetiletí vystřídaly názvy jako Baubureau, Ústřední stavební dílny, Stavební oddělení, Stavební
a montážní provoz. Název Stamont se začal používat až počátkem roku 1990.

Současnost po roce 1990

Společnost VÍTKOVICE – STAMONT, spol. s r. o. byla jako samostatná dceřiná společnost VÍTKOVIC založena
1. 1. 1996. V roce 2005 se stavební společnost stává soukromou firmou a mění svůj název na
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Novou éru působení začíná stavební společnost STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. v roce 2006, kdy se zcela osamostatňuje a odchází z vítkovického holdingu.

Obchodní obrat

Vývoj obchodního obratu společnosti
v letech 2005 až 2015 (tis. Kč):

Počet zaměstnanců

Vývoj počtu zaměstnanců společnosti
v letech 2005 až 2015:

Významné stavby uplynulého desetiletí

Rekonstrukce a modernizace ocelárny Vítkovice Steel

Jednalo se o stavební část integrovaného systému sekundární metalurgie ve stávajících halách ocelárny. Zakázka patřila k nejsložitějším stavbám v historii naší společnosti vzhledem k tomu, že likvidace původního technologického zařízení včetně železobetonových základů a následná nová výstavba musela probíhat za plného provozu ocelárny tak, aby nebyl narušen provoz zařízení na plynulé odlévání oceli.

Výrobní hala společnosti Vítkovice Cylinders

Výstavba haly pro novou výrobní linku na tlakové láhve v hodnotě zhruba 140 milionů korun. Jednalo se o dvoulodní halu o rozměrech 2 x 30 x 173 m s nosnou ocelovou konstrukcí a sociální přístavbou o dvou podlažích.

Ve stejném roce pracovníci STAMONTU dále realizovali výstavbu sportovních areálů, zateplení školních budov či obytných domů, stavby kanceláří i nemocničních objektů. Významnou zakázkou v tomto roce byly například stavby v průmyslovém areálu CTP parku v Ostravě v hodnotě téměř 40 milionů korun.

Nová výrobní hala nářaďovny OSTROJ OPAVA

V průběhu osmi měsíců byla pro opavskou společnosti Ostroj Opava vybudována zcela nová výrobní hala nářaďovny určená pro náročnou výrobu a 3D měření kovových výrobků vyžadujících vysokou přesnost. Kompletní masivní železobetonová konstrukce haly o rozměrech 118,2 x 27 x 7 m a důkladné zateplení neumožňuje pronikání hluku z výroby do okolí.

Stavba výrobních závodů i autosalonu S úpravami železobetonového skeletu třípodlažního administrativního a obchodního objektu TRANSL ve Frýdku-Místku s podzemními garážemi, výrobními prostory a bytovými jednotkami začal Stamont v březnu 2010.

Ještě před ukončením této stavby začala firma Stamont v srpnu 2010 souběžně pracovat na novostavbě administrativního a servisního centra KODECAR v Ostravě-Přívozu, která byla zhotovena na klíč. Částečně dvoupodlažní objekt je rozdělen na autosalon, dílenský provoz a administrativní část. V roli subdodavatele se Stamont podílel v roce 2011 i na přístavbě výrobní haly závodu Marlenka.

Infrastruktura cestovního ruchu pro NKP Vítkovice

Zpřístupnění území národní kulturní památky (NKP) a následné využití potenciálu areálu pro kulturně-společenské aktivity bylo cílem zakázky pro Dolní oblast Vítkovic, na níž se Stamont podílel téměř tři roky. Vše bylo o to komplikovanější, že veškeré činnosti podléhaly kontrole pracovníků oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Odborníci Stamontu zajišťovali rekonstrukci stávajících i výstavbu nových komunikací z asfaltobetonu, včetně úpravy přilehlých ploch. Součástí zakázky bylo rovněž vybudování dvou parkovišť s kapacitou 341 stání pro osobní automobily, dále výstavba nových inženýrských sítí a vedení veřejného osvětlení. Současně byl sanován i stávající podzemní kolektor, jímž prochází nově zřízené sprinklerové rozvody. Projekt zahrnoval také částečnou rekonstrukci železobetonové konstrukce industriální pergoly, která je součástí NKP. Práce byly realizovány souběžně s rekonstrukcí VI. energetické ústředny a plynojemu.

Hala sportovního centra Poruba

Do nové třílodní haly sportovního centra v Ostravě-Porubě sportovci poprvé zavítali v říjnu 2012. Ve dvou krajních částech haly o celkovém rozměru 60 x 50 m jsou umístěny badmintonové a squashové kurty, střední část je využívána jako komunikační prostor a je tu posilovna a sociální i technické zázemí sportovního centra. V suterénu pod střední části haly jsou cvičební sály a rovněž zde je i sociální a technické zázemí. Všechny prostory mají sádrokartonové podhledy s atypickým osvětlením. Součástí projektu bylo i propojení parkovacích ploch, opěrných stěn a realizace potřebných přípojek.

Hangár pro letadla i základy pro CDC soustruh

Pro ostravskou firmu Elmontex postavil Stamont kompletní halu pro parkování malých letadel včetně administrativní budovy. V rámci projektu, který byl zahájen v dubnu 2013 a ukončen v listopadu téhož roku, stavbaři založili základy včetně pilotáže, dodali a smontovali ocelové konstrukce, opláštění, střechu, okna i prosklené dělicí stěny. Součástí zakázky byla i plynoinstalace, elektroinstalace, kanalizace, vodovodní přípojka, obkladačské práce, příjezdová komunikace i parkovací místa a také montáž tří atypických skládacích vrat o šířce 18 metrů. Zaměstnanci Stamontu souběžně pracovali také na zhotovení nového železobetonového základu pro CNC soustruh GEORG ve Vítkovických slévárnách, a to včetně jam pro třískové a olejové hospodářství, kanálků pro rozvaděče a drátkobetonové podlahy pro ukládání hotových výrobků v prostorech stávající výrobní haly.

Ekologické stavby Arcellor-Mittal Ostrava

Během tří let zrealizovala firma Stamont hned několik ekologických staveb ve společnosti Arcellor-Mittal Ostrava v celkové hodnotě zhruba 130 milionů korun bez DPH (jde o cenu jen za stavební práce).

Jednalo se o stavby moderních technologií vedoucích ke snížení emisí například v aglomeracích Jih, Sever, dále v rámci objektu vysoké pece č. 3 a také o odprášení výklopníků a odprášení čisticí stanice torpédových vozů.

Nová hala UnionOcel Kopřivnice

Zcela novou halu o rozměrech 120 x 30 m postavili zaměstnanci Stamontu ve společnosti UnionOcel Kopřivnice. V rámci této zakázky, která byla zahájena v červenci 2013 a ukončena o rok později, byla ostravská stavební společnost subdodavatelem firmy PLS II a zajišťovala vše, od založení pilotů přes montáž ocelových konstrukcí, opláštění a střechy až po rozvody technických plynů, trafostanici, kompresorovnu, zpevněni plochy s povrchem z asfaltu a kolejového napojení.

Národní kulturní památka Hlubina

Dvacet ateliérů, devět zkušeben (849 m2), akusticky zabezpečené a technologicky vybavené nahrávací studio s režií (60 m2), dva promítací sály s promítací komorou (okna se superčipy), halová kancelář, hudební klub se zázemím pro hudebníky, galerie, výukový sál, výstavní sály, venkovní terasa, společenský prostor, přípravny, sociální zařízení, šatny, rozvodny, strojovny a další objekty… To vše bylo zaměstnanci společnosti Stamont vybudováno a zrekonstruováno v rámci zakázky pro Dolní oblast Vítkovic v hodnotě 125 milionů korun bez DPH s názvem Zpřístupnění a nové využití národní kulturní památky Hlubina, stavební práce 1. část, fáze 2. V rámci akce, která byla zahájena v červnu 2014 a ukončena v dubnu 2015, bylo citlivě zrekonstruováno hned pět budov, v nichž se dříve nacházela průběžná jídelna, trafostanice, staré koupelny, kompresorovna, těžní věže, objekt bývalého skladu MTZ. Součástí projektu byla i rekonstrukce inženýrských sítí – horkovod, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, areálový vodovod s vodoměrnou šachtou, elektro silnoproud, veřejné osvětlení, slaboproud a zpevněné plochy. Rozsáhlé dispoziční úpravy byly provedeny i v interiérech budov. O precizním provedení prací svědčí i fakt, že projekt získal ocenění Stavba roku 2015.