Profil společnosti

Historie a současnost

Certifikace

Certifikace

Profil společnosti STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., její hodnoty a vize, předmět činnosti a profesní složení zaměstnanců společnosti.

Tradice, historie a současnost společnosti, historický vývoj počtu zaměstnanců a obchodního obratu, ukázka významných staveb posledního desetiletí.

Certifikace integrovaného systému řízení, certifikace svařování a výroby ocelových konstrukcí, další certifikáty a osvědčení odborné způsobilosti.

tradice, kvalita a spolehlivost již od roku 1996