Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

Po převzetí staveniště v srpnu 2016 úspěšně pokračují stavební práce ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Dokončeny
jsou úvodní bourací a výkopové práce a probíhá sanace podloží. Kompletní rekonstrukce vnitřního prostoru
Vstupního objektu Fakultní nemocnice Ostrava v hodnotě 29 mil. Kč bez DPH by měla být dokončena v lednu 2017.