Vstupní objekt FN Ostrava

vstupní objekt FN Ostrava

30. září 2017 byly dokončeny stavební práce na kompletní rekonstrukci Vstupního objektu Fakultní nemocnice Ostrava. Nákladem ve výši 36 mil. Kč bez DPH byla v objektu, který byl v Ostravě Porubě postaven okolo roku 1994, provedena kompletní rekonstrukce vnitřního prostoru.

Bílá pastelka

Bílá pastelka

Ve středu 11. října  2017 se po celé České republice konal sbírkový den letošního ročníku veřejné sbírky Bílá pastelka, která již 18 let pomáhá nevidomým a slabozrakým (více o sbírce Bílá pastelka).

Do sbírky se zapojilo celkem 30 zaměstnanců naší společnosti. Výtěžek sbírky pomůže spolufinancovat speciální dlouhodobé projekty pro nevidomé a slabozraké.