PF2020

PF2020

Vážení a milí přátelé,

dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil poděkování za celoroční spolupráci a popřál všem kolegům,
spolupracovníkům, zákazníkům a obchodním partnerům příjemné prožití vánočních svátků
a nadějný nový rok 2020.

Mgr. Jaromír Janečka
jednatel společnosti