Energetické úspory

Energetické úspory

Projekt Energetické úspory objektu Stolárny v areálu STAMONT, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013304
je spolufinancován Evropskou unií.

Realizace projektu bude probíhat od dubna do června 2020. Předmětem projektu je celkové zateplení objektu
stolárny v areálu společnosti STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Hlavním cílem projektu je úspora energií.