PF2021

PF2021

Vážení a milí přátelé,

dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil poděkování za úspěšnou spolupráci
a popřál všem kolegům, spolupracovníkům, zákazníkům a obchodním
partnerům příjemné prožití vánočních svátků a nadějný nový rok 2021.

Mgr. Jaromír Janečka
jednatel společnosti