Audit systému řízení

Audit systému řízení 2018

Ve dnech 21. až 23. ledna 2018 uskutečnil akreditovaný certifikační orgán „Systémové certifikace s.r.o.“ externí audit systému řízení. Předmětem auditu byly obory provádění staveb, jejich změn a odstraňování, specializované stavební činnosti a provádění ocelových konstrukcí. V průběhu auditu naše společnost obhájila certifikáty dle ČSN EN ISO 9001:2016, 14001:2016, 3834-2:2006 a OHSAS 18001:2008.

Úspěšná certifikace systému řízení potvrdila vysokou úroveň a kvalitu služeb poskytovaných stavební společností
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.