PF2021

PF2021

Vážení a milí přátelé,

dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil poděkování za úspěšnou spolupráci
a popřál všem kolegům, spolupracovníkům, zákazníkům a obchodním
partnerům příjemné prožití vánočních svátků a nadějný nový rok 2021.

Mgr. Jaromír Janečka
jednatel společnosti

Energetické úspory

Energetické úspory

Projekt Energetické úspory objektu Stolárny v areálu STAMONT, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013304
je spolufinancován Evropskou unií.

Realizace projektu bude probíhat od dubna do června 2020. Předmětem projektu je celkové zateplení objektu
stolárny v areálu společnosti STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Hlavním cílem projektu je úspora energií.

PF2020

PF2020

Vážení a milí přátelé,

dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil poděkování za celoroční spolupráci a popřál všem kolegům,
spolupracovníkům, zákazníkům a obchodním partnerům příjemné prožití vánočních svátků
a nadějný nový rok 2020.

Mgr. Jaromír Janečka
jednatel společnosti

Bytové domy Residomo

Residomo

V září 2019 byla ve Frýdku-Místku zahájena revitalizace bytových domů společnosti RESIDOMO, s.r.o. Stavba za více než 10 mil. Kč bude dokončena v lednu 2020.

Rehabilitační ústav

Rehabilitační ústav

Minulý měsíc byla dokončena nástavba nového oddělení  Rehabilitačního ústavu v Hrabyni. Stavba v hodnotě více než 35 mil. Kč trvala jeden rok a v současné době již slouží pacientům zdravotnického zařízení.

Národní zemědělské muzeum

Národní zemědělské muzeum

Výstavba objektu pro Národní zemědělské muzeum – Objekt NZM v Ostravě probíhá v souladu se schváleným harmonogramem. Stavba bude dokončena podle plánu.

PF2019

Vážení a milí přátelé,

dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil poděkování za úspěšnou spolupráci a popřál všem kolegům, spolupracovníkům, zákazníkům a obchodním partnerům příjemné prožití vánočních svátků
a nadějný nový rok 2019.

Mgr. Jaromír Janečka
jednatel společnosti

Elektrárna Dětmarovice

Elektrárna Dětmarovice

V říjnu 2018 byla dokončena realizace projektu „Rekonstrukce opláštění a osvětlení provozních a výrobních objektů Elektrárny Dětmarovice“.

Stavba v celkovém objemu 107 mil. Kč bez DPH byla předána objednateli v řádném termínu v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Tělocvična Paskov

Tělocvična Paskov

V červenci 2018 byl dokončen projekt „Novostavba tělocvičny ZŠ Paskov“.

Stavba v celkovém objemu 42,5 mil. Kč bez DPH byla předána objednateli v požadované kvalitě a v řádném termínu v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.